Kutyajó nyereményjáték: mi kényeztetjük a kutyusodat!

Játssz velünk és nyerhetsz egy 100.000 Ft értékű éves kényeztetést kedvencednek!

„Kutyajó” promóciós játék játékszabályzata

A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat a regisztráló személyek hozzájárulása alapján átadja az AEGON Magyarország cégcsoport jelen szabályzatban megjelölt tagjainak (adatkezelők) üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében.

AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

  • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
  • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
  • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
  • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
  • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

A regisztráció során önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk.

1. A játék időtartama

A játék 2012. október 04-től 2012. október 24-ig tart. Sorsolás 2012. október 25-én, 11 órakor. A sorsolás algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A sorsolást az AEGONdirekt.hu cégvezetője és adatvédelmi felelőse felügyeli. A sorsolás eredményét a nyertes azonosítása után teszi közzé a Szervező.

2. A játék szervezője

A játék szervezője az AEGONdirekt.hu biztosítási portált üzemeltető AEGONdirekt.hu Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867) továbbiakban Szervező.

3. Nyeremények

Fődíj:

A szervező a nyertes számára bruttó 100.000 forint, azaz bruttó egyszázezer forint értékben levásárolható utalványt biztosít, amely utalvány levásárolható a www.tapfutar.hu webáruházban található termékekre.

További nyeremények:

Amennyiben a Nyertest a promóciós játékba egy a játékba regisztrált ismerőse hívta meg és ez a kapcsolat az egyedi linken keresztül azonosításra került, akkor az az Ismerőse is nyertes, aki őt egyedi linkjén meghívta. Így a meghívó Ismerős is jogosult a promóciós játékban a bruttó 60 000 Ft, azaz bruttó hatvanezer forint levásárolható utalványra.

A Szervező a játékba érvényesen regisztrálók között sorsol. A regisztrálók összegyűjtött virtuális sorsjegyeikkel vesznek részt a sorsoláson.

Az egyedi linket a játékos ismerősei és barátai körében szabadon terjesztheti bármilyen – nem törvénysértő - módon.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli.

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó 2012. október 04. és október 24. között az a valóságnak megfelelő adatokkal regisztrál a játékba az erre a célra létrehozott webfelületen és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot tesz.

A regisztráció önkéntes. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.

Minden regisztráló felhasználó a regisztrációt követően az általa regisztrációkor megadott e-mail címére kap egy virtuális, egyedi azonosítóval ellátott sorsjegyet, amellyel automatikusan részt vesz a sorsoláson, ha regisztrációja érvényes.

5. A nyertesek kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően haladéktalanul, maximum 3 munkanapon belül értesíti és sikeres azonosítás után tájékoztatja a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor a nyertes ajándék jogosultsága elvész. Ha a megkeresést követően 24 órán belül nem válaszol egyértelműen a kapcsolatfelvételre, akkor a nyertes jogosultsága elvész és a Szervező dönthet, hogy pótnyertest sorsol-e ki.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertes regisztrációját. Azt a regisztrálót, aki többször, és/vagy valótlan adatokkal regisztrál, törölni kell a játék résztvevői, nyertesei közül. Ha a többszörözés és/vagy a valótlan adat közlése a nyeremény átadást követően derül ki, a nyertes az ajándékot köteles visszaadni. Ilyen esetekben Szervező dönthet, hogy pótnyertes(ek) sorsol ki a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően.

A játékban nem vehetnek részt az AEGONdirekt.hu Zrt., valamint az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt, AEGON Magyarország Hitel Zrt., AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. munkatársai és hozzátartozói.

6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal rendelkező, magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre.

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az 7. pontbeli Adatkezelési szabályokat, adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot tesz, és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező az AEGONdirekt.hu oldalon az adatait (név, irányítószám, település, név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye 2013. december 31-ig.

A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli.

7. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a Szervező valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent nevezett tagjai visszavonásig, adatkezelőként, a 8. pontban megjelölt célból kezeljék.

A Szervező, valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent felsorolt vállalatai a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok ahhoz, hogy az AEGON Magyarország cégcsoport részemre elektronikus (telefonhívás, sms, e-mail) reklámcélú üzeneteket küldjön, hívásokat indítson mindaddig, amíg a hozzájárulásomat vissza nem vonom. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok személyes adataimat és önkéntesen megadott válaszaimat közvetlen üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében saját vagy üzleti partneri ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.

AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.

AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

« vissza a nyitólapra